صفحه شخصی احد آمالی    
 
نام و نام خانوادگی: احد آمالی
استان: آذربایجان شرقی - شهرستان: بستان آباد
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  طراح سازه
شماره نظام مهندسی:  8408
تاریخ عضویت:  1389/01/30
 روزنوشت ها    
 

 تو کیستی که گرفتی به هر دلی وطنی بخش عمومی

6

تو کیستی که گرفتی به هر دلی وطنی
که نه در انجمنی نه برون ز انجمنی

جگر خراش عقیقی خراش بر جگری
سخن گداز و سخن آفرین و خوش سخنی

به هر صدف گهری و به هر گهر چمنی
که در نظر مه و منظور چشم مرد و زنی

محمدی نه علی نه حسن نه پس تو که یی؟
تویی حسین که بویت وزد به هر چمنی

به بوی، همچو محمد به خوی، همچو علی
بدین مظهر داور به خلق چون حسنی

تو آن حسین غریبی که روز عاشورا
جهان مصالحه کردی به کهنه پیرهنی

تو آن حسین وحیدی که زد لبان تو را
یزید چوب، همی گفت خوش لب و دهنی

تو آن حسین شهیدی که در کنار فرات
شدی شهید و نکردی ز آب، تر دهنی

تو آن حسین غریبی که زیر خنجر شمر
به فکر درد و غم شیعیان خویشتنی

بلی بلی تو همانی که روز عاشورا
دو صد مجادله کردی نبرده یک کفنی

تو آن حسین غریبی که خانه خولی
سرت میان تنور و جداست از بدنی

خموش (ناصردین) شو که زینب مضطر
بگفت نیست به دوران ستم کشی چو منی

چهارشنبه 21 آبان 1393 ساعت 07:12  
 نظرات    
 
زینب باران 13:52 چهارشنبه 21 آبان 1393
0
 زینب باران
درود بر شما...